بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
انتخابات
‏‏رعایت اخلاق اسلامى در تبلیغات ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رعایت اخلاق اسلامى در تبلیغات ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏رعایت اخلاق اسلامى در تبلیغات ‏

‏رعایت اخلاق اسلامى در تبلیغات ‏

‏از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامى- انسانى را در تبلیغ براى کاندیداى خود مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خوددارى نمایند، که براى پیشبرد مقصود، ولو اسلامى باشد، ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه هاى غیر اسلامى است.‏

‏اینجانب بنا ندارم از کسى تأیید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسى را رد کنم. و از تمام احزاب و گروهها و افراد مى خواهم از نسبت دادن کاندیداى خود به من که از آن استفاده تأیید و یا تعیین و یا رد شود، خوددارى کنند. من بسیار مایل هستم که گروههایى که متعهد و معتقد به جمهورى اسلامى و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتى کمال آرامش را در تبلیغ کاندیداهاشان رعایت نمایند، و نسبت به یکدیگر تفاهم و صمیمیت و اخوت اسلامى داشته باشند، و از تفرقه و کدورت شدیداً احتراز کنند که تفرقه و تشتت، دوستان را نگران و دشمنان را کامیاب مى کند و موجب تبلیغات سوء مى شود.‏‏ 324‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 434