بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
جایگاه مردم
‏‏در انتخاب وکلا رضاى حق را مقدم دارید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏در انتخاب وکلا رضاى حق را مقدم دارید‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏در انتخاب وکلا رضاى حق را مقدم دارید‏

‏در انتخاب وکلا رضاى حق را مقدم دارید‏

‏من در ایام آخر عمر با امیدوارى کامل و سرافرازى از نبوغ شما‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 431


‏ ‏

‏به سوى دار رحمت حق کوچ مى کنم. سرفرازى و مباهات آنگاه به حد کمال خواهد رسید که در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، چون انتخابات ریاست جمهورى کمال رشد انسانى- اسلامى خود را نشان دهید. شما اى ملت عزیز که براى خدا و جلب رضاى او بپا خاستید و با تأیید و توفیق ذات مقدسش به پیروزى معجزه آسا رسیدید، اکنون نیز در این مرحله که مقام امتحان است کوشش کنید که مصالح اسلام و کشور اسلامى را فداى منافع شخصى یا گروهى نکنید. من انتظار دارم که وحدت کلمه خود را حفظ و در انتخاب وکلاى خود رضاى حق را بر رضاى خود مقدّم دارید.‏‏ 321‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 432