بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
جایگاه مردم
‏‏کشور مال همه ملت است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏کشور مال همه ملت است ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏کشور مال همه ملت است ‏

‏کشور مال همه ملت است ‏

‏این توطئه ها را شما ملت باید بشکنید. هم بانوان مکلفند، هم آقایان مکلفند .... امید اینکه مجلس هم براى ما کار بکند صحیح نیست. مجلس هم یک چند صد نفرند؛ ازشان کارى نمى آید. باید همه قشرها براى خودشان تکلیف فرض کنند، بگویند ما موظفیم. همان طورى که هر آدمى خودش موظف مى داند که بچه خودش، و اطفال خودش را اداره کند و مى رود دنبال اینکه اداره کند او را، این احساس باید در ما پیدا بشود که این مملکت عائله ما هستند و خانه ماست؛ این خانه را باید صاحبخانه ها درستش بکنند. صاحبخانه هم یکى نیست، دو تا نیست؛ همه اند. اینطور نیست که صاحبخانه اى داشته باشیم. همه ملت است و همه کشور. همه کشور مال همه ملت است.‏‏ 320‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 431