بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
آزادی
‏‏آزادى و ارزشهاى اسلامى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏آزادى و ارزشهاى اسلامى ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏آزادى و ارزشهاى اسلامى ‏

‏آزادى و ارزشهاى اسلامى ‏

‏باید همه بدانیم که آزادى به شکل غربى آن، که موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مى شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیرى از آنها واجب است. و از آزادیهاى مخرب باید جلوگیرى شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامى و مخالف با حیثیت جمهورى اسلامى است به طور قاطع اگر جلوگیرى نشود، همه مسئول مى باشند. و مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد به یکى از امور مذکور نمودند به دستگاههاى مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهى نمودند، خودشان مکلف به جلوگیرى هستند. خداوند‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 422


‏ ‏

‏تعالى مددکار همه باشد.‏‏ 308‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 423