بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
استقلال
‏‏نفوذ غرب مانع استقلال ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نفوذ غرب مانع استقلال ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏نفوذ غرب مانع استقلال ‏

‏نفوذ غرب مانع استقلال ‏

‏تا غرب راه به اینجا دارد، شما به استقلال خودتان نمى رسید. و تا این غربزده هایى که در همه جا موجودند از این مملکت نروند یا اصلاح نشوند، شما به استقلال نخواهید رسید. اینها نمى گذارند، ما باید خودمان را پیدا کنیم تا بتوانیم سرِ پاى خودمان بایستیم و بفهمیم ما هم موجودى هستیم.‏‏ 304‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 420