بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
استقلال
‏‏استقلال فکرى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏استقلال فکرى ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏استقلال فکرى ‏

‏استقلال فکرى ‏

‏ما باید سالهاى طولانى زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 413


‏ ‏

‏خود متحول شویم و خود را بیابیم و روى پاى خویش بایستیم و مستقل گردیم و دیگر احتیاجى به شرق و غرب نداشته باشیم. و باید از همان بچه ها شروع کنیم و تنها مقصدمان تحول انسان غربى به انسانى اسلامى باشد. اگر این مهم را انجام دادیم، مطمئن باشید که هیچ کس و هیچ قدرتى نمى تواند به ما ضربه بزند. اگر ما از نظر فکرى مستقل باشیم، آنها چگونه مى توانند به ما ضربه بزنند. تنها آنها مى توانند از داخل خود ما، به ما ضربه بزنند؛ در داخل، فردى را درست کنند- کما اینکه مى بینید درست کرده اند- و بعد توسط آن هر چه مى خواهند انجام مى دهند.‏‏ 299‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 414