بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
استقلال
‏‏یا رفاه و مصرف گرایى یا تحمل سختى و استقلال ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏یا رفاه و مصرف گرایى یا تحمل سختى و استقلال ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏یا رفاه و مصرف گرایى یا تحمل سختى و استقلال ‏

‏یا رفاه و مصرف گرایى یا تحمل سختى و استقلال ‏

‏من دست و بازوى همه کسانى که بى ادعا و مخلصانه درصدد استقلال و خودکفایى کشورند را مى بوسم. باز سفارش مى کنم که به خدا متکى باشید و براى همیشه زیر بار شرق غرب نروید. مردم باید تصمیم خود را بگیرند: یا رفاه و مصرفگرایى و یا تحمل سختى و استقلال. و این مسئله ممکن است چند سالى طول بکشد، ولى مردم ما یقیناً دومین راه را، که استقلال و شرافت و کرامت است، انتخاب خواهند کرد.‏‏ 298‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 413