بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
استقلال
‏‏بهاى گران استقلال و آزادى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏بهاى گران استقلال و آزادى ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏بهاى گران استقلال و آزادى ‏

‏بهاى گران استقلال و آزادى ‏

‏مردم شریف ایران و مسلمانان و آزادیخواهان تمامى جهان باید بدانند که اگر بخواهند بدون گرایش به چپ و راست و مستقل از هر قدرت و ابرقدرتى روى پاى خویش بایستند، باید بهاى بسیار گران استقلال و آزادى را بپردازند.‏‏ 297‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 413