بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
استقلال
‏‏تا منزوى نشویم نمى توانیم مستقل شویم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تا منزوى نشویم نمى توانیم مستقل شویم ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏تا منزوى نشویم نمى توانیم مستقل شویم ‏

‏تا منزوى نشویم نمى توانیم مستقل شویم ‏

‏ملتى که منزوى بشود، مى تواند ترقّى کند، مترقّى مى شود. ملتى که منزوى نیست نمى تواند به ترقّى، راه خودش را برود. ملت غیر منزوى؛ یعنى، ملتى که اتّکالش به دیگران است، خوراکش را از دیگران مى گیرد، اتومبیلش هم از دیگران مى گیرد، برقش هم از دیگران مى گیرد. این ملت تا آخر باید اسیر باشد. تا منزوى نشوید نمى توانید مستقل بشوید. از انزوا ما چه ترسى داریم. ما آن روزى که منزوى نبودیم همه گرفتاریها را داشتیم. حالایى که منزوى هستیم مستقل هم هستیم.‏‎[1]‎‏ 296‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 412

  • ( 1). سخنان حضرت امام در شرایطى ایراد شد که امریکا بعد از اشغال لانه جاسوسى اقدام به تحریم ایران نمود و در این رابطه از هیچ گونه اعمال فشارى فروگذار نکرد. اموال و داراییهاى ایران در امریکا بلوکه شد و فشار اقتصادى- روانى- نظامى بر روى کشور ما رو به افزایش نهاد. حضرت امام تحریم ایران توسط امریکا را یک موهبت و یک عید ملّى اعلام کردند و آن را کاملًا مغتنم و به نفع ملّت ایران دانستند؛ زیرا در شرایط محاصره اقتصادى و سیاسى، طبیعتاً ملت ایران به ایستادگى و مقاومت و تفکر و نبوغ و ابتکار رو خواهد کرد و این امر در درازمدت منافع ملى ما را تضمین مى نمود. در مقابل این تفکر که نشأت گرفته از اسلام ناب محمدى( ص) بود، بعضى از دولتمردان و سیاسیون در ایران بودند که تحریم اقتصادى و بایکوت ایران توسط امریکا، آنان را متوحش ساخته بود. از نظر آنها انزواى ایران تهدیدى بود براى منافع ملى و لذا تلاش مى نمودند که انقلاب با صرف نظر کردن از اصول خود در مقابل شیطان بزرگ زانو زده و متواضعانه و محقرانه عقب نشینى نماید. جناح لیبرال کشور که در آن زمان زمام دولت را در دست داشتند بر این خط مشى پافشارى مى کردند و در مقابل حضرت امام و طیف وسیعى از پیروان و پابرهنگان و زخم خوردگان از امریکا پشت سر معظمٌ له به دفاع از اصول و آرمانهاى انقلاب برخاسته بودند.