بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
استقلال
‏‏دخالت اجانب و بدبختى مسلمین ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دخالت اجانب و بدبختى مسلمین ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏دخالت اجانب و بدبختى مسلمین ‏

‏سیاست ‏

‏ ‏

‏مفاهیم اساسى ‏

‏ ‏

‏استقلال ‏

‏دخالت اجانب و بدبختى مسلمین ‏

‏در همه حال، شعار ما قطع ایادى اجانب راست و چپ از سر کشور است؛ زیرا رشد و استقلال و آزادى با وجود دخالت اجنبى از هر جنس و مسلک و مکتب، در هر امرى از امور کشور، اعم از سیاسى و فرهنگى و اقتصادى و نظامى خواب و خیالى بیش نیست؛ و هر کس در هر مقامى و به هر صورتى اجازه دخالت اجانب را در وطن عزیز ما، چه با صراحت و چه به وسیله طرحهایى که لازمه اش ادامه تسلط اجنبى یا ایجاد تسلط تازه اى باشد بدهد، خائن به اسلام و کشور است، و احتراز از او لازم است؛ زیرا اگر دخالت اجانب- خصوصاً امریکا، شوروى، انگلیس- وجود داشته باشد، هر رژیمى که روى کار بیاید تنها آلتى خواهد بود براى عقب نگه داشتن ملت و ادامه بدبختیها و محرومیتها از یک طرف، و چپاولگریها و قلدریها از طرف دیگر. عوض شدن مهره ها گرچه ممکن است موقتاً اوضاع را بهتر از حال حاضر کند، ولى تأثیرى در سرنوشت ما ندارد، زیرا تمام بدبختیها و گرفتاریهاى مسلمین از دخالت اجانب در مقدرات آنان است.‏‏ 294‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 411