بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای مذهبی
‏‏حکومت عدل اسلامى پناه اقلیتها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حکومت عدل اسلامى پناه اقلیتها‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏حکومت عدل اسلامى پناه اقلیتها‏

‏حکومت عدل اسلامى پناه اقلیتها‏

‏و ما مى دانیم که اسلام همیشه نسبت به اقلیتهاى مذهبى احترام قائل بوده است. حتى حضرت امیر- سلام الله علیه- در یک قضیه اى- که خلخالى از پاى یک زن ذِمیه که یهودیه هم بوده است برده بودند- مى فرماید که من شنیده ام یک همچو چیزى شده است؛ و اگر انسان بمیرد سزاوار است. ما براى اقلیت مذهبى احترام قائل هستیم. اینها اهل ملت ما هستند، اهل مملکت ما هستند. و من امیدوارم که حکومت عدل اسلامى براى آنها بسیار خوب باشد و آنها در پناه اسلام با زندگى مرفه، آزاد و به طور صحیح اینجا زندگى بکنند.‏‏ 291‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 408