بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای مذهبی
‏‏رعایت حقوق همه مذاهب ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رعایت حقوق همه مذاهب ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏رعایت حقوق همه مذاهب ‏

‏رعایت حقوق همه مذاهب ‏

‏در اسلام مابین اقشار ملتها هیچ فرق نیست. در اسلام حقوق همه ملتها مراعات شده است: حقوق مسیحیین مراعات شده است؛ حقوق یهود و زرتشتیین مراعات شده است؛ تمام افراد عالم را بشر مى داند، و حق بشرى براى آنها قائل است؛ تمام عالم را به نظرِ محبت نگاه مى کند؛ مى خواهد عالم مستضعفین نجات پیدا کنند، مى خواهد تمام عالم روحانى بشوند، تمام عالم به عالِم قدس نزدیک بشوند. اسلام براى نجات مردم بشر آمده است که از این علایق جسمانى آنها را رها کند و به روحیات برسد.‏‏ 290‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 408