بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای قومی
‏‏ستم رژیم گذشته نسبت به همه اقوام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ستم رژیم گذشته نسبت به همه اقوام ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏ستم رژیم گذشته نسبت به همه اقوام ‏

‏ستم رژیم گذشته نسبت به همه اقوام ‏

‏اینجانب و همه ملت از ستمهایى که به شما برادران کُرد در طول حکومت استبدادى شده است و از تبعیضهایى که بر خلاف اسلام بر شما روا داشته اند مطلع هستیم. لکن باید بدانید که این شما برادران نبودید که مورد ستم و ظلم واقع شدید؛ سایر برادران تُرک و لُر و عرب و بلوچ و فارس و ترکمن هم با شماها شریک بودند و همه محروم بودند از آنچه شما محروم بودید. شما اگر به زاغه نشینان و گود نشینان تهران توجه نمایید، خواهید دید آنان از همه محرومترند.‏‏ 288‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 407