بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای قومی
‏‏امت اصیل کردستان و آذربایجان با ما مواجه نیستند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏امت اصیل کردستان و آذربایجان با ما مواجه نیستند‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏امت اصیل کردستان و آذربایجان با ما مواجه نیستند‏

‏امت اصیل کردستان و آذربایجان با ما مواجه نیستند‏

‏قضایایى که در ایران واقع شده است اینها ریشه اش از خارج و یک مقدارى هم از ریشه هایى که رژیم سابق دارند و طرفدارانشان است. امت اصیل، نه کرد و نه آذربایجانى با ما مواجه نیستند. البته یک تبلیغاتى در کردستان همان اشخاص خارجى کردند که خیال کردند که یک تفرقه اى بین مثلًا اکراد و غیراکراد، بین اقلیتهاى اینجا و غیر آن هست. و این براى این است که اسلام را درست نمى گذارند ما معرفى کنیم. من امید این را دارم که اگر اسلام آنطورى که ما مى خواهیم در اینجا تحقق پیدا کند، پیاده بشود، نه کرد و نه لر و نه ترک و نه سایر قشرها که هستند هیچیک از اینها اصلًا نخواهند که خودشان على حده باشند. على حده بودن روى این زمینه است که یک دولت مرکزى بخواهد بر آنها یک تحمیلاتى بکند. مثل همین است که اول هم گفتم که تا گفته مى شود رژیم، دولت و اینها، مردم توى ذهنشان همان رژیم سابق و همان دولتهاى سابق مى آید که در تهران نشسته بودند و تحمیل مى کردند به همه قشرهاى ایران زور مى گفتند و آنها را محروم مى کردند و تمام ذخایرشان را به دیگران مى دادند و در خوزستان مردم گرسنگى مى خوردند و نفت زیر پایشان براى خارج صادر مى شد. اینها اگر حکومت اسلامى را ببینند و بدانند که چه خواهیم کرد و چه میل داریم انجام بدهیم، آن روزى که حکومت اسلامى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 405


‏ ‏

‏پیدا بشود تمام این قشرهایى که هستند این مسائل پیش آنها دیگر طرح نمى شود. طرح اینکه ما مى خواهیم خودمان حکومتمان باشد. ما مى خواهیم شهردارى، خودمان باشد. اینها روى این زمینه است که از دولتهاى سابق ضربه خوردند. آن ضربه اى که از دولتهاى سابق خوردند و تلخى اى که در ذایقه همه قشرها هست این اسباب این شده است که اینها خیال کنند که این حکومت اسلامى هم مثل حکومت شاهنشاهى است. همانطور که حکومت شاهنشاهى همه ذخایر را مى برد و کردستان در حال فقر بود و عرض بکنم که بیمارستان نداشتند و دانشگاه نداشتند و هیچ چیز، و فرض کنید که بلوچستان هم همینطور، بختیارى هم همینطور، اینطور بود. الآن هم که مى شنوند حکومت، اصلًا در ذهنشان بیش از آن حکومتى که در رژیم سابق بود، نمى آید ... مسائل اینطور نیست. البته یک قضیه که واقع مى شود قلمهاى دشمنهاى ما به راه مى افتد و یک قضیه کوچکى را بزرگش مى کنند الى ماشاءالله. یک قضیه در آذربایجان مثلًا پیش مى آید، قضیه جزئى که قابل ذکر خیلى نبود. آذربایجان مخالفتى با اسلام نداشت. این را در خارج بزرگش مى کنند و در رادیوها سر و صدا درمى آورند که حکومت آذربایجان چه مى خواهد بشود و جمهورى آذربایجان چه و این حرفها نیست در کار. این حرفها تبلیغات است همه اش، واقعیت ندارد.‏‏ 286‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 406