بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای قومی
‏‏ما با کردها هیچ اختلافى نداریم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما با کردها هیچ اختلافى نداریم ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏ما با کردها هیچ اختلافى نداریم ‏

‏ما با کردها هیچ اختلافى نداریم ‏

‏کردستان قضیه اى نیست که بین ما و دولت ما و بین کُردها باشد. کُردها یا غیر کُردها و همه طوایفى که در ایران زندگى مى کنند؛‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 403


‏ ‏

‏همگى در مقابل قانون على السواء هستند، در مقابل دولت على السواء هستند. هیچ فرقى بین کُرد و ترک و لُر و غیره نیست. ما حکومت اسلامى داریم مى گوییم. حکومت اسلامى همان است که در صدر اسلام بوده است که همه طوایف در مقابل قانون على السواء بودند. ما الآن مى خواهیم یک همچو معنایى را متحقَّق بکنیم که تمام طوایف على السواء باشند. ما با کُرد هیچ اختلافى نداریم، کُردها هم با ما اختلافى ندارند. اینها که قضیه کردستان را ایجاد کردند؛ دسته اى هستند که از خارج ارتزاق مى شوند و الهام مى گیرند که از این طرف یا از آن طرف، اکثراً از امریکا- چنانکه بعضى نوشتجات هم که اخیراً به دست آورده اند مؤیِّد آن است و معلوم شده که در قضایاى خُرَّمشهر و خوزستان و قضایاى کردستان، امریکا دست داشته است. این مطلبى است که آنها پیش آوردند، ما گرفتار اجانب هستیم- همانطور که تا حالا بودیم. مسئله اى بین ما و کُردها نیست که محتاج به حل باشد. مسئله ما و کُردها همان مسئله اى است که بین ما و فارسهاست. فارسها هم از ما مى خواهند که امور شهرشان را خودشان اداره کنند. و هیأتى را براى امور شهرشان تعیین کنند که آباد بشود و برق و اسفالت و همه چیزشان درست بشود. این همان چیزى است که کُردها، لُرها و ترکها هم مى خواهند. فرقى بین آنها نیست. اگر نبود که ما براى خاطر کُردها و زن و بچه هاى هموطنان خودمان فکر نمى کردیم، قضیه کردستان پیش ما چیزى نبود که راه حلّى لازم داشته باشد، راه حلّ نظامى اش درست انجام مى شد، بلکه اگر نظامیها هم دخالت نمى کردند، خود افراد مملکت ایران مى رفتند، مکرراً از ما خواستند که بروند، عشایر و کسان دیگر خواستند که براى اصلاح کارها به آنجا بروند و این کارها را اصلاح بکنند، لکن ما‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 404


‏ ‏

‏نمى خواهیم برادرکشى بشود. ما امیدواریم این هیأتى که رفتند کردستان، قضیه با حُسْن تفاهم حل بشود و خود جمعیت کُرد، اشخاص خرابکار را کنار بگذارند تا تمام جهات حاصل بشود.‏‏ 285‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 405