بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
زنان
‏‏زنان و رهایى از قید خرافات ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏زنان و رهایى از قید خرافات ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏زنان و رهایى از قید خرافات ‏

‏زنان و رهایى از قید خرافات ‏

‏ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه هاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، در آموزش نظامى که براى دفاع از اسلام و کشور اسلامى از واجبات مهم است شرکت، و از‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 399


‏ ‏

‏محرومیتهایى که توطئه دشمنان و ناآشنایى دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى که دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى بى اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده اند؛ و آنان که توان جنگ ندارند، در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندى که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه درمى آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب مى لرزاند، اشتغال دارند. و ما مکرر دیدیم که زنان بزرگوارى زینب گونه- علیها سلام الله- فریاد مى زنند که فرزندان خود را از دست داده و در راه خداى تعالى و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر؛ و مى دانند آنچه به دست آورده اند بالاتر از جنات نعیم است، چه رسد به متاع ناچیز دنیا.‏‏ 281‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 400