بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
زنان
‏‏زن و صلاح و فساد جامعه ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏زن و صلاح و فساد جامعه ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏زن و صلاح و فساد جامعه ‏

‏زن و صلاح و فساد جامعه ‏

‏مبارک باد بر ملت عظیم الشأن ایران بویژه زنان بزرگوار «روز مبارک زن»؛ روز شرافت عنصر تابناک که زیربناى فضیلتهاى انسانى و ارزشهاى والاى خلیفةالله در جهان است.‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 394


‏ ‏

‏و مبارکتر و پربهاتر انتخاب بسیار والاى روز بیستم جمادى الثانى است، روز پر افتخار ولادت زنى که از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است؛ زنى که در حجره اى کوچک و محقّر، انسانهایى تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوى افلاک و از عالم ملک تا آن سوى ملکوت اعلى مى درخشد. صلوات و سلام خداوند تعالى بر این حجره محقر که جلوگاه نور عظمت الهى و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است.‏

‏نقش زنان در عالم از ویژگیهاى خاصى برخوردار است. صلاح وفساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مى گیرد. زن، یکتا موجودى است که مى تواند از دامن خود افرادى به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه، بلکه جامعه ها به استقامت و ارزشهاى والاى انسانى کشیده شوند و مى تواند بعکس آن باشد. بدون شک آنچه در این پنجاه سال روزگار سیاه ایران به دست این رژیم سیه روى به ملت عزیز ایران بویژه بانوان مظلوم آن گذشت باطرح و نقشه از پیش حسابشده ابرجنایتکاران جهان بوده است. رضاخان و فرزند جنایتکارش با فکر علیلشان به چنان جنایات عمیقى دست زدند که در طول تاریخ این کشور، بى نظیر و یا کم نظیر بوده است.‏

‏ابر جنایتکاران که ادامه حیات خویش رادر اسارت ملتها بویژه ملتهاى اسلامى مى دانند در این سده هاى اخیر که راهشان به کشورهاى اسلامى نفتخیز و ثروتمند باز شد، دریافتند که تنها «قشر مذهبى» است که مى تواند خار راهى در راه استعمار و استثمار آنان باشد. و دیدند که حکم نیم سطرى یک مرجع مذهبى مورد علاقه مردم داراى چنان قدرتى است که دولت انگلستان و دربار قدرتمند قاجار را به زانو در آورد؛ و نیز دریافتند‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 395


‏ ‏

‏که زنان در آن نهضت نقش اساسى را داشتند. و متوجه شدند که در مشروطه و پس از آن نیز زنان بویژه قشر متوسط محروم آنان هستند که مى توانند با قیام خود، مردان را به میدان بکشند. و احساس کردند که تا این عوامل به قوت خود باقى هستند نقشه هاى آنان نقش بر آب است. و لازم دیدند براى دست یافتن به این کشورها و مخازن سرشار آنها پایه هاى مذهب و رهبرى مذهبى قشرهاى مذهبى سست شود و از همان زمانها به فکر این نقشه و عملى نمودن آن افتادند و توفیقهایى هم به دست آوردند، تا آنکه رضاخان رابراى این خدمت، یافته و او را به قدرت رساندند، و او با این سه عامل به پیکار سرسختانه پرداخت. و کسانى که آن زمان را به یاد دارند مى دانند این خائن تبهکار با دستیارى عمّال بى وطنش با اینان چه کردند و براى پیروزىِ هر چه سریعترِ نقشه هایشان چه راههایى را براى انحراف و مصرفى نمودن و به فساد کشاندن بانوان مظلوم در پیش گرفتند. کافى است نسل حاضر که آن روزگار سیاه را درک نکرده اند به کتابها، شعرها، نوشته ها، نمایشنامه ها، تصنیفها، روزنامه ها، مجله ها و مراکز فحشا و قمارخانه ها و شرابفروشیها و سینماها- که همه یادگار آن عصر بودند- بنگرند و یا از آنان که دیده اند بپرسند و نیز سؤال کنند که نسبت به زن، این قشر انسان پرور و آموزگار، چه ظلمها و خیانتهایى در ظاهرِ فریبنده اى به اسمِ زن مترقى روا داشتند. شک نیست که توده هاى زنان مذهبى، خصوصاً محرومان جامعه مقاومت نمودند، ولى براى استعمارگران خائن در بسیارى از قشرهاى مرفّه و عشرت طلب توفیق حاصل شد و اینان بازار را براى اربابان گرم کردند. و اکنون نیز که با عنایت خداوند متعال و فعالیت ملت عظیم الشأن بویژه بانوان و زنان شیردل، دست ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 396


‏ ‏

‏ستمکاران کوتاه شده است، هنوز اقلیتى ناچیز به کارهاى جاهلانه خود ادامه مى دهند؛ و امید است ان شاءالله تعالى آنان هم از حیله هاى شیاطین بزرگ و کوچک آگاه شده و از دَمِ فریب آنان برهند.‏

‏ما باید امروز که روز زن است و به حقیقت در ایرانِ عزیز روز زن است، به زنان خویش افتخار نماییم. چه افتخارى بالاتر از این که زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق، و پس از سرکوبى آن، در مقابل ابر قدرتها و وابستگان آنان در صف اول ایستادگى و مقاومت از خود نشان داده اند که در هیچ عصرى چنین مقاومتى و چنین شجاعتى از مردان ثبت نشده است. مقاومت و فداکارى این زنان بزرگ در جنگ تحمیلى آنقدر اعجاب آمیز است که قلم و بیان از ذکر آن عاجز بلکه شرمسار است.‏

‏اینجانب در طول این جنگ صحنه هایى از مادران و خواهران و همسران عزیز از دست داده دیده ام که گمان ندارم در غیر این انقلاب نظیرى داشته باشد. و آنچه براى من یک خاطره فراموش نشدنى است- بااینکه تمام صحنه ها چنین است- ازدواج یک دختر جوان با یک پاسدار عزیز است که در جنگ هر دو دست خود را از دست داده و از هر دو چشم آسیب دیده بود. آن دختر شجاع با روحى بزرگ و سرشار از صفا و صمیمیت گفت: «حال که نتوانستم به جبهه بروم، بگذار با این ازدواج دیْن خود را به انقلاب و به دینم ادا کرده باشم.» عظمت روحانى این صحنه و ارزش انسانى و نغمه هاى الهى آنان را نویسندگان، شاعران، گویندگان، نقاشان، هنرپیشگان، عارفان، فیلسوفان، فقیهان و هر کس را که شماها فرض کنید، نمى توانند بیان و یا ترسیم کنند. و فداکارى و خداجویى و معنویت این دختر بزرگ را هیچ کس نمى تواند با‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 397


‏ ‏

‏معیارهاى رایج ارزیابى کند. و این روز مبارک، روز این زن و این زنهاست- که خدایشان براى اسلام و ایران و عظمت آن پایدار نماید.‏

‏و هم اکنون یک نصیحت مخلصانه و پدرانه به بانوانى که جوانند و همسرانشان به لقاءالله پیوسته اند مى نمایم که از ازدواج، این سنت ارزنده الهى سرباز نزنند و با ازدواج خود یادگارهایى چون خود، مقاوم و ارزنده به جاى گذارند، و به وسوسه بعضى اشخاصِ بى توجه به صلاحها و فسادها گوش فراندهند. و نیز به پاسداران و سربازان و جوانان عزیز تذکر مى دهم که ازدواج با این بانوان راغنیمت شمرده و با انتخاب همسرانى چنین ارزنده به زندگى شرافتمندانه خویش ادامه دهند. خداوند تعالى یار و مددکارتان باد.‏

‏درود و سلام بى پایان بر زن و زنها، این عناصر ارزنده و مقاوم. مبارک باد بر همه، روز ارزشمند زن. خداوند پشتیبان این کشور عزیز باشد و یار و یاور همه.‏‏ 278‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 398