بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
زنان
‏‏اسلام مى خواهد که زن از شیئیت بیرون بیاید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اسلام مى خواهد که زن از شیئیت بیرون بیاید‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏اسلام مى خواهد که زن از شیئیت بیرون بیاید‏

‏اسلام مى خواهد که زن از شیئیت بیرون بیاید‏

‏اسلام مى خواهد که زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زنها را نجات داده است از آن چیزهایى که در جاهلیت بود. آنقدرى که اسلام به زن خدمت کرده، خدا مى داند به مرد خدمت نکرده؛ آنقدر که به زن خدمت کرده. شما نمى دانید که در جاهلیت زن چه بوده و در اسلام چه شده ... اسلام مى خواهد زن مثلِ- همان طورى که مرد همه کارهاى اساسى را مى کند زن هم بکند، اما نه اینکه زن یک چیزى بشود که آقا دلشان مى خواهد که بَزَک کرده بیاید توى جامعه و با مردم چه بشود، مخلوط بشود. با جوانها آن جورى مخلوط! اینها را جلو مى خواهد بگیرد اسلام. مى خواهد زن را حیثیت و احترامش را حفظ کند؛ مى خواهد شخصیت به زن بدهد که از این شیئیت بیرون بیاید. اینها مى خواهند بفروشند، از این دست به آن دست کنند؛ این را مخالف است اسلام. با زن مخالف است اسلام؟! اسلام به زن خدمتى کرده است که در تاریخ همچو سابقه اى ندارد. اسلام زن را از توى لجنزارها برداشته آورده شخصیت به او داده.‏‏ 276‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 391