بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
زنان
‏‏تبلیغات سوء دشمنان علیه جایگاه زن در اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تبلیغات سوء دشمنان علیه جایگاه زن در اسلام

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏تبلیغات سوء دشمنان علیه جایگاه زن در اسلام

‏زنان ‏

‏تبلیغات سوء دشمنان علیه جایگاه زن در اسلام ‏

‏تبلیغات سوء شاه و کسانى که با پول شاه خریده شده اند، چنان موضوع آزادى زن را براى مردم مشتبه کرده اند که خیال مى کنند فقط اسلام آمده است که زن را خانه نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کار کردن زن مخالف باشیم؟‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 388


‏ ‏

‏چرا زن نتواند کارهاى دولتى انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم؟ زن، چون مرد در تمام اینها آزاد است. زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولى لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن مى تواند هر لباسى را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمى توانیم و اسلام نمى خواهد که زن به عنوان یک شى ء و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام مى خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمى دهیم تا زنان فقط شیئى براى مردان و آلت هوسرانى باشند. اسلام سقط جنین را حرام مى داند و زن در ضمن عقد ازدواج مى تواند حق طلاق را براى خودش به وجود آورد. احترام و آزادى اى که اسلام به زن داده است، هیچ قانونى و مکتبى نداده است.‏‏ 273‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 389