بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
کارگران
‏‏کشاورزان و کارگران، اساس استقلال کشورند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏کشاورزان و کارگران، اساس استقلال کشورند‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏کشاورزان و کارگران، اساس استقلال کشورند‏

‏کشاورزان و کارگران، اساس استقلال کشورند‏

‏ان شاءالله، مبارک باشد بر همه مستضعفین جهان و بر ملت ایران و برشما کارگران متعهد اسلامى روز کارگر، مبارک باشد بر ملت ایران که چنین جوانان متعهدى در کارگاهها مشغول فعالیت هستند. دو قشر از ملت ستون فقرات کشور و انقلاب اند: یک قشر، قشر کارگر که با مجاهدات پیگیر خود، قبل از انقلاب با اعتصابات دامنه دار خود انقلاب را به پیروزى رساندند و بعد از انقلاب هم آنها هستند که با کوشش خود و جهاد خود در راه اسلام این انقلاب را به پیش مى برند و من امیدوارم که کوشش آنها در پیشگاه مقدس خداى تبارک و تعالى مقبول باشد و سرفراز باشند در اینجا و در آنجا و قشر دوم کشاورزانند. کشاورزان و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 386


‏ ‏

‏کارگران اساس استقلال کشورند و اگر این دو قشر بطور دلخواه ان شاءالله، عمل کنند، گرفتاریهاى کشور ما ان شاءالله، رفع مى شود. و از این جهت است که این دو قشر بیشتر مورد هَجمه مخالفین انقلاب اسلامى هستند. بى جهت نیست که فعالیت گروههایى که به خلاف جمهورى اسلامى هستند و وابسته به اجانب هستند به این دو قشر بیشتر توجه دارند و این دو قشر را بیشتر مى خواهند به انحراف بکشانند ... همان طورى که سرحدات را قواى مسلح نگهدارى مى کنند و با شجاعت و شهامت از اسلام دفاع مى کنند و جوانانى پر ارزش را از دست مى دهند مع ذلک، با کمال شجاعت به دفاع از کشور و اسلام مشغول هستند، در داخل کشور هم مجاهدین کارگر و مجاهدین کشاورز مجاهده مى کنند نظیر همان مجاهدات. آنها سرحدات را از آسیب حفظ مى کنند و شما متن کشور را از وابستگى حفظ مى کنید. آنها مجاهد فى سبیل الله هستند و شماها هم مجاهد فى سبیل الله. همان طور که خون آنها در پیش خداى تبارک و تعالى مقدس و ارجمند است، عَرَق شما هم در پیشگاه خداى تعالى مقدس است. اگر شما کارگران و کشاورزان سرتاسر کشور قیام کنید به امرى که مصلحت کشور شما، استقلال کشور شما، آزادى شما، به او بستگى دارد، این کشور به پیش خواهد رفت و آسیب نخواهد دید ....‏

‏باید ملت اسلام، ملت ایران، بدانند که این قشرهاى میلیونى ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزى مشغول خدمت هستند، برگزیدگان خداى تبارک و تعالى هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان آن قشرهاى فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازى هستند باشند و پشتیبانى همه از هم بکنند تا اینکه ان شاءالله، این کشور به ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 387


‏ ‏

‏خودکفایى برسد. و فکر این معنا که «ما خودمان نمى توانیم» را از سر بیرون کنید که «ما مى توانیم» و شما برادران، عزیزان، وقتى که اراده کنید براى خودکفایى، قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازوان قدرتمند خودتان اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازوان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خداى تبارک و تعالى و پشتیبانى صاحب این کشور امام زمان- سلام الله علیه- این مقصد را به آخر برسانید و خواهید رسانید.‏‏ 271‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 388