بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مستضعفین و مستکبرین
‏‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات بدهیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات بدهیم ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات بدهیم ‏

‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات بدهیم ‏

‏استعمارگران به دست عمال سیاسى خود، که بر مردم مسلط شده اند، نظامات اقتصادى ظالمانه اى را تحمیل کرده اند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده اند: ظالم و مظلوم. در یک طرف، صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است و در طرف دیگر، اقلیتهایى از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسى، که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش مى کنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند، تا زندگى بهترى پیدا کنند، و این کوشش ادامه دارد؛ لکن اقلیتهاى حاکم و دستگاههاى حکومتى جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمؤمنین (ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر مى دهد و مى فرماید:‏‏وَ کُونا لِلظّالِم خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً‏‏. (دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید.)‏‏ 266‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 376