بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مستضعفین و مستکبرین
‏‏خدا نیاورد آن روز را که سیاست مسئولین کشور ما حمایت از سرمایه دارها گردد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏خدا نیاورد آن روز را که سیاست مسئولین کشور ما حمایت از سرمایه دارها گردد‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏خدا نیاورد آن روز را که سیاست مسئولین کشور ما حمایت از سرمایه دارها گردد‏

‏خدا نیاورد آن روز را که سیاست مسئولین کشور ما حمایت از سرمایه دارها گردد‏

‏همه آرمان و آرزوى ملت و دولت و مسئولین کشور ما است که روزى فقر و تهیدستى از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگى مادى و معنوى برخوردار باشند. خدا نیاورد آن روزى را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان ازاعتبار و عنایت بیشترى برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین- علیهم السلام- سازگار نیست، دامن حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم باید منزه باشد و این از افتخارات و برکات کشور و انقلاب و روحانیت ما است که به حمایت از پابرهنگان برخاسته است و شعار دفاع از‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 375


‏ ‏

‏حقوق مستضعفان را زنده کرده است.‏‏ 265‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 376