بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مستضعفین و مستکبرین
‏‏روحانیون هرگز نباید از حمایت محرومین عدول کنند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏روحانیون هرگز نباید از حمایت محرومین عدول کنند‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏روحانیون هرگز نباید از حمایت محرومین عدول کنند‏

‏روحانیون هرگز نباید از حمایت محرومین عدول کنند‏

‏آن چیزى که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند حمایت از محرومین و پا برهنه هاست؛ چرا که هر کسى از آن عدول کند از عدالت اجتماعى اسلام عدول کرده است. ما باید تحت هر شرایطى خود را عهده دار این مسئولیت بزرگ بدانیم. و در تحقق آن اگر کوتاهى بنماییم، خیانت به اسلام و مسلمین کرده ایم.‏‏ 264‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 375