بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مستضعفین و مستکبرین
‏‏مقصد اسلام این است که مستکبرى در زمین نباشد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مقصد اسلام این است که مستکبرى در زمین نباشد‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏مقصد اسلام این است که مستکبرى در زمین نباشد‏

‏مقصد اسلام این است که مستکبرى در زمین نباشد‏

‏خداوند را سپاس مى کنم که اراده فرمود منت بر مستضعفین بگذارد علیه مستکبرین و زمین را از لَوْث مستکبرین پاک کند و مستضعفین را به حکومت زمین برساند. اسلام براى همین مقصد آمده است و تعلیمات اسلام براى همین معناست که مستکبرى در زمین نباشد و نتوانند مستکبرین مستضعفین را استعمار و استثمار کنند. ما به تَبَع تعالیم عالیه قرآن و آنچه از اسلام و سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین به دست آوردیم و از سیره انبیا- چنانچه در قرآن نقل مى فرماید- به دست آوردیم، آن است که مستضعفین با هم مجتمع شوند و بر مستکبرین ثَوْره کنند و نگذارند حقوق آنها را ببرند. ما با این تعالیم پیشرفت کردیم و ملت ما شهادت را استقبال کرد براى این مقصد. و چون شهادت مورد هدف او بود، با مشت و خون بر تمام قواى جهنمى، بر دبّابات، بر مسلسلها، بر ابرقدرتها، که در پشت شاه سابق صف کشیده بودند، غلبه کرد.‏‏ 261‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 373