بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
ملت ایران
‏‏ملت دلیر ایران سرمشق سایر ملل ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ملت دلیر ایران سرمشق سایر ملل ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏ملت دلیر ایران سرمشق سایر ملل ‏

‏ملت دلیر ایران سرمشق سایر ملل ‏

‏خمینى که آخرین روزهاى عمرش را مى گذراند، تمام امیدش به شما مردم سلحشور ایران است؛ به شما مردمى که به هیچ وجه تحت تأثیر اختلافات جزئى و کلى واقع نشده و ان شاءالله نمى شوید؛ شما مردمى که با تمام وجود بر سر غرب و شرق جهانخوار شوریدید، شما عزیزانم، به امید خدا پیروزید. شما مردم دلیر و آگاه سرمشقى هستید براى ملل زیر سلطه. و باید بدانید در میدانى که قدم گذاشته اید مواجه هستید با مشکلات بسیارى که تنها مقاومتتان نجاتتان خواهد داد. به هیچ وجه ترس و بیم در خود راه ندهید، که مبارزات کوبنده تان نشان داده است که ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 363


‏ ‏

‏نمى دهید. متحد شوید که در سایه اتحاد پیروزى تان بر ابرقدرتان حتمى است.‏‏ 257‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 364