بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
ملت ایران
‏‏تحول روحى ملت ایران ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تحول روحى ملت ایران ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏تحول روحى ملت ایران ‏

‏تحول روحى ملت ایران ‏

‏ملت ما خودش راه را پیدا کرده، و دارد راه را مى رود. این تحول روحى که در ملت پیدا شده است و در شما جوانها، مردها، زنها، پیدا شده است، این موجب امیدوارى است. و من امیدوارم که این راه را ما با آسانى، مشکلاتمان کم باشد، با آسانى این راه را طى بکنیم.‏

‏وقتى یک جامعه متحول شد از آن صورتى که در زمان طاغوت بود به یک صورت اسلامى، به یک صورت انسانى، این کارهایى که شما انجام مى دهید انسانى است؛ اسلامى است. و از روى رضا و رغبت عمل مى کنید؛ با اشتیاق عمل کنید این یک تحول روحى است، یک تحقق روحانى است، که باید ما امیدوار به او باشیم، و امیدوار هستیم. و امید است که آتیه بسیار روشنى را در ایران ببینیم؛ و شما ان شاءالله بهترش را ببینید.‏‏ 254‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 362