بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
هنر و تفریحات سالم
‏‏سینماى مورد قبول اسلام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سینماى مورد قبول اسلام ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏سینماى مورد قبول اسلام ‏

‏سینماى مورد قبول اسلام ‏

‏ما با سینماهایى که برنامه هاى آنها فاسد کننده اخلاق جوانان و مخرب فرهنگ اسلامى باشد مخالفیم. اما با برنامه هایى که تربیت کننده و به نفع رشد سالم اخلاقى و علمى جامعه باشد موافق هستیم.‏‏ 250‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 359