بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
هنر و تفریحات سالم
‏‏فساد، ذاتى تئاتر و سینما نیست ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏فساد، ذاتى تئاتر و سینما نیست ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏فساد، ذاتى تئاتر و سینما نیست ‏

‏فساد، ذاتى تئاتر و سینما نیست ‏

‏ساختن تئاترى که مطابق با اخلاق انسانى- اسلامى باشد زحمت دارد و سینما هم اگر بخواهد چنین باشد نیازمند به صرف مدتها وقت است. و هرگز در متن سینما و تئاتر نوشته نشده است که باید مرکز فساد باشند و هنر آنها هم که عبارت بود از چیزهاى مبتذل، جز این نبود که افراد و جوانان ما را در دانشگاهها و خارج و داخل طورى تربیت کنند که همه را منحرف سازد.‏‏ 248‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 358