بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
هنر و تفریحات سالم
‏‏هنر مورد قبول اسلام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏هنر مورد قبول اسلام ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏هنر مورد قبول اسلام ‏

‏هنر و تفریحات سالم ‏

‏هنر مورد قبول اسلام ‏

‏خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه هاى عشق و شهادت و شرف و عزتْ سرمایه زوال ناپذیر آنگونه هنرى است که باید، به تناسب عظمت و زیبایى انقلاب اسلامى، همیشه مشام جان زیبا پسندِ طالبانِ جمال حق را معطر کند.‏

‏تنها هنرى مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدى- صلى الله علیه و آله و سلم- اسلام ائمه هدى- علیهم السلام- اسلام فقراى دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ تلخ و شرم آور محرومیتها باشد. هنرى زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه دارى مدرن و کمونیسم خون آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگى، اسلام مرفهین بى درد، و در یک کلمه «اسلام امریکایى» باشد.‏

‏هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، نظامى است. هنر در عرفان اسلامى ترسیمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و تجسیم تلخکامى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 357


‏ ‏

‏گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است.‏

‏هنر در جایگاه واقعى خود تصویر زالوصفتانى است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامى، فرهنگ عدالت و صفا، لذت مى برند. تنها به هنرى باید پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب، و در رأس آنان امریکا و شوروى، را بیاموزد. هنرمندان ما تنها زمانى مى توانند بى دغدغه کوله بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به غیر، تنها و تنها در چهارچوب مکتبشان، به حیات جاویدان رسیده اند.‏

‏و هنرمندان ما در جبهه هاى دفاع مقدسمان اینگونه بودند، تا به ملأ اعلا شتافتند. و براى خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدند؛ و در راه پیروزى اسلام عزیز تمام مدعیان هنر بى درد را رسوا نمودند.‏

‏خدایشان در جوار رحمت خویش محشورشان گرداند.‏‏ 247‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 358