بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
حوزه های علمیه
‏‏ضرورت ایجاد نظم و جلوگیرى از نفوذ روحانى نمایان ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ضرورت ایجاد نظم و جلوگیرى از نفوذ روحانى نمایان ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏ضرورت ایجاد نظم و جلوگیرى از نفوذ روحانى نمایان ‏

‏ضرورت ایجاد نظم و جلوگیرى از نفوذ روحانى نمایان ‏

‏وصیت اینجانب به حوزه هاى مقدسه علمیه آن است که کراراً‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 348


‏ ‏

‏عرض نموده ام که در این زمان که مخالفین اسلام و جمهورى اسلامى کمر به براندازى اسلام بسته اند و از هر راه ممکن براى این مقصد شیطانى کوشش مى نمایند، و یکى از راههاى با اهمیت براى مقصد شوم آنان و خطرناک براى اسلام و حوزه هاى اسلامى نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزه هاى علمیه است، که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها با اعمال ناشایسته و اخلاق و روش انحرافى است و خطر بسیار عظیم آن در درازمدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهى بر علوم اسلامى و جا زدن خود را در بین توده ها و قشرهاى مردم پاکدل و علاقه مند نمودن آنان را به خویش و ضربه مهلک زدن به حوزه هاى اسلامى و اسلام عزیز و کشور در موقع مناسب مى باشد. و مى دانیم که قدرتهاى بزرگ چپاولگر در میان جامعه ها افرادى به صورتهاى مختلف از ملیگراها و روشنفکران مصنوعى و روحانى نمایان که اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و آسیب رسانترند ذخیره دارند که گاهى سى- چهل سال با مشى اسلامى و مقدس مآبى یا «پان ایرانیسم» و وطن پرستى و حیله هاى دیگر، با صبر و بردبارى در میان ملتها زیست مى کنند و در موقع مناسب مأموریت خود را انجام مى دهند. و ملت عزیز ما در این مدت کوتاه پس از پیروزى انقلاب نمونه هایى از قبیل «مجاهد خلق» و «فدایى خلق» و «توده اى» ها و دیگر عناوین دیده اند، و لازم است همه با هوشیارى این قسم توطئه را خنثى نمایند و از همه لازمتر حوزه هاى علمیه است که تنظیم و تصفیه آن با مدرسین محترم و افاضل سابقه دار است با تأیید مراجع وقت. و شاید تز «نظم در بى نظمى» است از القائات شوم همین نقشه ریزان و توطئه گران باشد.‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 349


‏ ‏

‏در هر صورت وصیت اینجانب آن است که در همه اعصار خصوصاً در عصر حاضر که نقشه ها و توطئه ها سرعت و قوّت گرفته است، قیام براى نظام دادن به حوزه ها لازم و ضرورى است؛ که علما و مدرسین و افاضل عظیم الشأن صرف وقت نموده و با برنامه دقیق صحیح حوزه ها را و خصوصاً حوزه علمیه قم و سایر حوزه هاى بزرگ و با اهمیت را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ نمایند.‏

‏و لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درسهایى که مربوط به فقاهت است و حوزه هاى فقهى و اصولى از طریقه مشایخ معظم که تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند، و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده شود؛ و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. و البته در رشته هاى دیگر علوم به مناسبت احتیاجات کشور و اسلام برنامه هایى تهیه خواهد شد و رجالى در آن رشته تربیت باید شود. و از بالاترین و والاترین حوزه هایى که لازم است به طور همگانى مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم معنوى اسلامى [است ]، از قبیل علم اخلاق و تهذیب نفس و سیر و سلوک الى الله- رزقنا الله و ایاکم- که جهاد اکبر مى باشد.‏‏ 240‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 350