بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روحانیت
‏‏لزوم حفظ زىّ طلبگى و ساده زیستى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏لزوم حفظ زىّ طلبگى و ساده زیستى ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏لزوم حفظ زىّ طلبگى و ساده زیستى ‏

‏لزوم حفظ زىّ طلبگى و ساده زیستى ‏

‏در قدیم اگر یک روحانى راجع به امور سیاسى مردم صحبت مى کرد مى گفتند رهایش کنید او سیاسى است، که این نوع فکر بلااشکال از شیاطین داخل و خارج بوده است. آنها به ما باورانده بودند که روحانى باید عبایش را سر بکشد و فقط برود مسجد نماز معمولى اش را بخواند. روحانى حق دخالت در هیچ امرى را نداشت. ولى واقعیت این است که ما تابع حضرت رسول و ائمه- علیهم السلام- هستیم که همه امور دست آنها بود، حکومت تشکیل دادند و مردم را هدایت نمودند.‏

‏بحمدالله امروز وارد مسائل سیاسى شدن دیگر عیبى ندارد، ولى باید توجه کنید که همه متوجه شما هستند، لذا زىّ اهل علم خودتان را حفظ کنید. درست مانند علماى گذشته ساده زندگى کنید. در گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگ شهر زندگى شان از سطح معمولى مردم پایینتر بود و یا مثل آنها بود. امروز سعى کنید زندگیتان از زى آخوندى تغییر نکند. اگر روزى از نظر زندگى از مردم عادى بالاتر رفتید بدانید که دیر یا زود مطرود مى شوید؛ براى اینکه مردم مى گویند ببینید آن وقت نداشتند که مثل مردم زندگى مى کردند، امروز که دارند و دستشان مى رسد از مردم فاصله گرفتند. باید وضع مثل سابق باشد، باید طورى زندگى کنیم که نگویند طاغوتى هستیم.‏‏ 230‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 340