بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روشنفکران
‏‏روشنفکران و غربزدگى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏روشنفکران و غربزدگى ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏روشنفکران و غربزدگى ‏

‏روشنفکران و غربزدگى ‏

‏وظیفه ماست که در مقابل ابرقدرتها بایستیم و قدرت ایستادن هم داریم؛ به شرط اینکه روشنفکران دست از غرب و شرق و غربزدگى و شرقزدگى بردارند و صراط مستقیم اسلام و ملیت را دنبال کنند.‏‏ 225‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 324