بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
دانشگاه، دانشگاهیان
‏‏لزوم احتراز از اعزام دانشجو به امریکا، شوروى و ...‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏لزوم احتراز از اعزام دانشجو به امریکا، شوروى و ...‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏لزوم احتراز از اعزام دانشجو به امریکا، شوروى و ...‏

‏لزوم احتراز از اعزام دانشجو به امریکا، شوروى و ...‏

‏احتیاج ما پس از اینهمه عقب ماندگى مصنوعى به صنعتهاى بزرگ کشورهاى خارجى حقیقتى است انکارناپذیر. و این به آن معنى نیست که ما باید در علوم پیشرفته به یکى از دو قطب وابسته شویم. دولت و ارتش باید کوشش کنند که دانشجویان متعهد را در کشورهایى که صنایع بزرگ پیشرفته را دارند و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن به امریکا و شوروى و کشورهاى دیگر که در مسیر این دو قطب هستند احتراز کنند، مگر ان شاءالله روزى برسد که این دو قدرت به اشتباه خود پى برند و در مسیر انسانیت و انساندوستى و احترام به حقوق دیگران واقع شوند؛ یا ان شاءالله مستضعفان جهان و ملتهاى بیدار و مسلمانان متعهد، آنان را به جاى خود نشانند. به امید چنین روزى.‏‏ 219‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 314