بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
دانشگاه، دانشگاهیان
‏‏دانشگاهیان باید از غربزدگى بیرون بیایند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دانشگاهیان باید از غربزدگى بیرون بیایند‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏دانشگاهیان باید از غربزدگى بیرون بیایند‏

‏دانشگاهیان باید از غربزدگى بیرون بیایند‏

‏شما دانشجوهاى عزیز خودتان در صدد این باشید که از غربزدگى بیرون بیایید. این گمشده خودتان را پیدا کنید. گمشده شما خودتان هستید. شرق خودش را گم کرده و شرق باید خودش را پیدا بکند ... شمایى که مى خواهید مستقل باشید، مى خواهید آزاد باشید، مى خواهید خودتان سرپاى خودتان ایستاده باشید، باید همه قشرها در این مملکت، همه قشرها بناى بر این بگذارند که خودشان باشند. باید کشاورزها بناى بر این بگذارند که خودشان از زمین روزى خودشان را بیرون بیاورند و مملکت را خودکفا کنند. و باید کارخانه هاى ما خودکفا بشود. و باید صنایع را خود این مردم، خود این توده هاى مردم، صنایع را رشد بدهند. و باید دانشگاهها خودکفا بشوند که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند ....‏‏ 218‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 314