بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
رسانه های گروهی
‏‏رسانه ها باید در مسیر ملت باشند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رسانه ها باید در مسیر ملت باشند‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏رسانه ها باید در مسیر ملت باشند‏

‏رسانه ها باید در مسیر ملت باشند‏

‏به طور کلى، در هر کشورى، مطبوعات آن کشور و تلویزیون و رادیوى آن کشور باید در مسیر آن ملت و در خدمت ملت باشد. مطبوعات باید ببینند که ملت چه مى خواهد، مسیر ملت چیست، روشنگرى در آن طریق داشته باشند و مردم را هدایت کنند. اگر مطبوعاتى پیدا شد که مسیر آنها برخلاف مسیر ملت است، راهى که آنها مى روند غیر از راهى است که ملت مى رود، این بر فرض اینکه ... دولت هم اجازه بدهد که بنویسند و بگویند لکن مورد تأیید این ملت نمى تواند باشد؛ و نباید آن را حساب کرد که یک رسانه ملى است و یک روزنامه کشورى و ملى است. و اگر خداى نخواسته در نوشتن و ننوشتن، نوشتن مقالات انحرافى و ننوشتن مقالاتى که در مسیر ملت است این نحو عمل بکنند، این به نظر مى آید که توطئه در کار باشد؛ این غیر از آزادى مطبوعات است.‏‏ 213‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 311