بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
رسانه های گروهی
‏‏رسانه هاى گروهى باید در خدمت تهذیب جامعه باشند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رسانه هاى گروهى باید در خدمت تهذیب جامعه باشند‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏رسانه هاى گروهى باید در خدمت تهذیب جامعه باشند‏

‏رسانه هاى گروهى باید در خدمت تهذیب جامعه باشند‏

‏رسانه هاى گروهى، بویژه صدا و سیما، این مراکز آموزش و پرورش عمومى مى توانند خدمتهاى گرانمایه اى را به فرهنگ اسلام و ایران نمایند. بنگاههایى که شب و روز، ملت در سراسر کشور با آنها تماس سمعى و بصرى دارند، چه مطبوعات در مقالات ونوشتارهاى خود و چه صدا و سیما در برنامه ها و نمایشنامه ها و انعکاس هنرها و انتخاب فیلمها و هنرهاى آموزنده باید همت گمارند و بیشتر کار کنند؛ و از گردانندگان و هنرمندان متعهد بخواهند تا در راه تربیت صحیح و تهذیب جامعه وضعیت تمام قشرها را در نظر گرفته، و راه و روش زندگى شرافتمندانه و آزادمنشانه را با هنرها و نمایشنامه ها به ملت بیاموزند، و از هنرهاى بدآموز و مبتذل جلوگیرى کنند. ملت عزیز در طول پنجاه سال سیاه اخیر گرفتار مجلات و روزنامه هاى تخریب کننده و فاسدکننده نسل جوان و از آنها بدتر سینماها و رادیو- تلویزیون بود که با برنامه هاى خود ملت را به حد وافر در آغوش غرب و غربزده ها غلتانید و ضررهاى رسانه هاى گروهى از خرابیهاى توپ و تانکهاو سلاحهاى مخرب بالاتر و بدتر است چه که ضررهاى سلاحها گذراست، و ضررهاى فرهنگى باقى و به نسلهاى بعد انتقال پیدا مى کند. چنانچه دیدید و مى بینید. و اگر نبود لطف خاص خداوند منّان و تحول برق آساى ملت در سراسر‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 310


‏ ‏

‏کشور، نمى دانیم سرانجام اسلام و کشور به کجا کشیده مى شد. امروز نیز که از تفاله آن رژیم فاسد عددى باقى مانده است اگر به طور قاطع با آنان برخورد نشود، خطر ولو در درازمدت کشور را تهدید مى کند و سهل انگارى در این امور ساده اندیشى است. و بر متعهدان است که کوشش کنند و از انحرافات، گرچه جزئى باشد جلوگیرى نمایند.‏‏ 212‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 311