بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
رسانه های گروهی
‏‏رسانه ها باید منادى امید باشند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رسانه ها باید منادى امید باشند‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏رسانه ها باید منادى امید باشند‏

‏رسانه ها باید منادى امید باشند‏

‏امید در خودتان ایجاد کنید. نویسنده هاى ما، گویندگان ما همه شان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند. مأیوس نکنند ملت را. بگویند توانا هستیم. نگویند ناتوان هستیم. بگویند خودمان مى توانیم و واقع همین طور است، مى توانیم. اراده باید بکنیم. نویسنده هاى ما بهترین خدمتشان امروز این است که این ملتى که ایستاده در مقابل شرق و غرب و نمى خواهد تحت نظام شرق یا نظام غرب باشد، امید به آنها بدهند که مى توانید تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشید. اگر این نویسنده ها، این گوینده ها به جاى اینکه به هم اشکالتراشى بکنند، به جاى اینکه به جان هم بریزند، با هم امید در ملت ایجاد کنند. اطمینان در ملت ایجاد کنند. استقلال روحى در ملت ایجاد کنند. اگر این خدمت را این رسانه هاى گروهى، این مطبوعات، این نویسندگان، این گویندگان، این اطمینان را در ملت ایجاد کنند ما تا آخر پیروز هستیم. و حیف است که یک ملتى که ایستاده و خون جوانان خودش را داده و همه چیزش را فداى اسلام و استقلال کشورش کرده ماها که گوینده ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 309


‏ ‏

‏هستیم، نویسنده هستیم، آنهایى که در مطبوعات چیز مى نویسند، در رادیو و تلویزیون صحبت مى کنند، حیف است که اینها توجه به این معنا نداشته باشند که باید این ملت را امیدوار کرد، و باید مطمئن کرد ملت را.‏‏ 211‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 310