بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اصول و روشهای تربیت انسان
‏‏هدف تربیتى اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏هدف تربیتى اسلام

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏هدف تربیتى اسلام

‏هدف تربیتى اسلام ‏

‏اسلام مى خواهد که مردم بیایند در تحت لواى او و آنها را از این گرفتاریهایى که دارند و سرگشته اند و حیرانند و این ور و آن ور مى زند براى پیدا کردن کمال و خودشان هم ملتفت نیستند کمال مطلق چى هست، آمده است اینها را از این سرگردانیها بیرون بیاورد؛ همه را به یک راه مستقیم هدایت کند و تاآخر برساند. چرا از این اسلام فرار مى کنند؟ در اسلام هر چه هست براى صلاح حال ملتهاست، براى صلاح حال بشر است. اسلام مى خواهد اینهایى که منحرف هستند اینهارا برگرداند به یک راه راستى، به یک راه سلامتى، همه با هم برادر باشند، همه با هم دوست باشند، محبت داشته باشند، مثل اهل بهشت باشند که ‏‏إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ؛‏‎[1]‎‏ برادرند همه، هیچ حقد و حسدى آنجا دیگر نیست،‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 296


‏ ‏

‏شستشو شده اند.‏‏ 199‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 297

  • ( 1). حجر/ 47.