بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اصول و روشهای تربیت انسان
‏‏ابعاد تربیتى اسلام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ابعاد تربیتى اسلام ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏ابعاد تربیتى اسلام ‏

‏ابعاد تربیتى اسلام ‏

‏اسلام مى خواهد انسان را یک انسانى بسازد جامع؛ یعنى رشد به آنطور که هست بدهد. حظّ طبیعت دارد، رشد طبیعى به او بدهد؛ حظّ برزخیت دارد، رشد برزخیت به او بدهد؛ حظّ روحانیت دارد، رشد روحانیت به او بدهد؛ حظّ عقلانیت دارد، رشد عقلانیت به او بدهد؛ حظّ الهیت دارد، رشد الهیت به او بدهد. همه حظوظى که انسان دارد و به طور نقص است، الآن نرسیده است؛ ادیان آمده اند که این میوه نارس را رسیده اش کنند؛ این میوه ناقص را کاملش کنند.‏‏ 198‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 296