بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اصول و روشهای تربیت انسان
‏‏اصل دلسوزى و محبت به متربّى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اصل دلسوزى و محبت به متربّى ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏اصل دلسوزى و محبت به متربّى ‏

‏اصل دلسوزى و محبت به متربّى ‏

‏پیغمبر اسلام براى اینکه مردم تربیت نمى شدند غصه مى خورد به طورى که خداى تبارک و تعالى او را تسلیت مى داد؛ در مشقّت بود، خداى تبارک و تعالى به او خطاب مى کند که ما قرآن را نفرستادیم که تو در مشقّت باشى. و براى ملتها از پدر براى اولادش، از پدر مهربان براى اولادش، بر ملتهاى عالم او بیشتر غصه مى خورد و کافرها را وقتى که مى دید که اینها به مجراى طبیعى انسانى نمى آمدند، براى آنها متأسف بود و هر انسانى باید اینطور باشد که متأسف باشد براى آنهایى که نمى آیند به خط اسلام و خط انسانیت.‏

‏بعضى از علماى بزرگ، از قرارى که شنیدم فرموده اند که من براى اشخاص منحرف بیشتر دعا مى کنم؛ براى اینکه، آنها بیشتر احتیاج به دعا دارند.‏‏ 187‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 285