بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
تزکیه نفس و رابطه تعهد و تخصص
‏‏خودبینى عامل طغیان ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏خودبینى عامل طغیان ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏خودبینى عامل طغیان ‏

‏تزکیه نفس و رابطه تعهد و تخصص ‏

‏خودبینى عامل طغیان ‏

‏همه اختلافاتى که در بشر هست براى این است که تزکیه نشده است. غایت بعثت این است که تزکیه کند مردم را تا به واسطه تزکیه، هم تعلم حکمت کند و هم تعلم قرآن و کتاب و اگر تزکیه بشوند، طغیان پیش نمى آید. کسى که تزکیه کرد خود را، هیچگاه خودش را مستغنى نمى داند و‏‏إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى ، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ‏‏؛ وقتى که خودش را مى بیند و براى خودش مقام قائل است و براى خودش عظمت قائل است، این خودبینى اسباب طغیان است. اختلافاتى که بین همه بشر هست، اختلافاتى که سر دنیا بین همه بشر هست، این اختلافات ریشه اش این طغیانى است که در نفس هست و این گرفتاریى است که انسان دارد؛ گرفتارى به خود دارد و به هواهاى نفسانیه. اگر انسان تزکیه بشود و نفس انسان تربیت بشود، این اختلافات برداشته مى شود.‏‏ 177‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 262