بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
ویژگیهای اکتسابی انسان
‏‏ایمان عامل بازدارنده از گناه ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ایمان عامل بازدارنده از گناه ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏ایمان عامل بازدارنده از گناه ‏

‏ایمان عامل بازدارنده از گناه ‏

‏ایمان عبارت از این است که آن مسائلى را که شما با عقلتان ادراک کرده اید قلبتان هم به آن آگاه بشود. باورش بیاید. این محتاج به یک مجاهده اى است تا به قلب شما، [برسد]. بفهمید که همه عالم محضر خداست. محضر خداست. ما الآن در محضر خدا نشسته ایم. اگر قلب ما این معنا را ادراک بکند که ما الآن در محضر خدا هستیم، همین مجلس محضر خداست، این را اگر- ایمان انسان بر آن راه پیدا نیست- مؤمن بشود انسان به آن، قلب انسان بیابد این مطلب را، از معصیت کنار مى رود. تمام معصیتها براى این است که انسان نیافته این مسائل را. برهان هم بر آن دارد. برهان عقلى هم قائم است به اینکه خداى تبارک و تعالى همه جا حاضر است. هم برهان است و هم همه انبیا گفته اند.‏

‏وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ ‏‏ قرآن است، او با شماست. هر جا هستید او با شماست. ما این را از قرآن شنیده ایم. به برهان هم ثابت هست، لکن به قلب ما نرسیده است. ما مثل مرده شور نشده ایم. تا حالا در این باب، ما مثل مردم عادى هستیم که مطلب نرسیده به قلبمان، تا اگر بخواهیم یک غیبت بکنیم، یک تهمت بزنیم، یک کار زشت بکنیم ببینیم محضر خداست. محضر احترام دارد. انسان در محضر یک بزرگى که در نظر خودش بزرگ است، احترام مى کند از آن محضر. اگر یک شخصى که در نظرتان بزرگ است پیش شما باشد، در محضر او کار خلاف نمى کنید، چه رسد به اینکه در محضر او به او خلاف بکنید. کار خلاف مطلقاً آدم نمى کند در محضر یک کسى که ادراک کرده است که این بزرگ است، محترم است. چه رسد به این که در محضر آن محترم به خود آن محترم خلاف احترام بکند. محضر، محضر خداى تبارک و تعالى است. عالم محضر است. تمام عالم محضر او است. معصیت مخالفت با خود اوست. با آن کسى است ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 261


‏ ‏

‏که در محضرش هستید.‏‏ 176‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 262