بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
ویژگیهای اکتسابی انسان
‏‏توانایى هجرت از خویش ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏توانایى هجرت از خویش ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏توانایى هجرت از خویش ‏

‏ویژگیهاى اکتسابى انسان ‏

‏ ‏

‏توانایى هجرت از خویش ‏

‏اشخاصى هستند که از این چاه به راه افتاده اند هجرت کرده اند:‏‏مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى الله وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله ‏‏ یک احتمال این است که این هجرت، هجرت از خود به خدا باشد، «بیت» نفس خود انسان باشد، طایفه اى هستند که خارج شدند، هجرت کردند از «بیت» شان، از این بیت ظلمانى، از این نفسانیت ‏‏مُهاجِراً إِلَى الله وَ رَسُولِهِ ‏‏؛ تا رسیدند به آنجایى که أدْرَکَهُ الْمَوْتُ. به مرتبه اى رسیدند که دیگر از خود چیزى نیستند، «موت ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 256


‏ ‏

‏مطلق» و اجرشان هم على الله است؛ اجر دیگرى [در کار نیست ]، دیگر بهشت مطرح نیست، دیگر تنعمات مطرح نیست، فقط الله است. آنکه از «بیت نفسانیتش» خارج شد، حرکت کرد و مهاجرت کرد الى الله و الى رسول الله- که آن هم الى الله است-‏‏ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ ‏‏ و پس از این هجرت به مرتبه اى رسید که أدْرَکَه الْمَوْتُ دیگر از خودش هیچ نیست، هرچه هست از اوست؛ [اگر] این را مشاهده کرد در این هجرت، اجرش هم عَلَى الله است.‏‏ 172‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 257