بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
ویژگیهای ذاتی و فطری انسان
‏‏ارتباط روح و جسم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ارتباط روح و جسم ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏ارتباط روح و جسم ‏

‏ارتباط روح و جسم ‏

‏روح و جسم با هم وحدت دارند: جسمْ ظلّ روح است؛ روحْ باطنِ جسم است، جسمْ ظاهرِ روح است. اینها با هم یک هستند، جدایى از هم ندارند. همان طورى که جسم انسان و روح انسان وحدت دارد، باید طبیب جسمى و طبیب روحى وحدت داشته باشند؛ اینها باید یک باشند.‏‏ 166‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 250