بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏علت تبلیغات رسانه هاى وابسته بر علیه انقلاب ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏علت تبلیغات رسانه هاى وابسته بر علیه انقلاب ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏علت تبلیغات رسانه هاى وابسته بر علیه انقلاب ‏

‏علت تبلیغات رسانه هاى وابسته بر علیه انقلاب ‏

‏هیاهو به راه انداخته و همه رسانه هاى گروهى، ایران را مورد حمله قرار داده اند. البته آنها خوب مى دانند که انقلاب ایران اگر به همه جا برسد، فاتحه آنها خوانده مى شود و دست آنان کوتاه مى گردد. مع الأسف حکومت هاى اسلامى یا توجه ندارند، یا توجه دارند ولى براى حکومت چند روزه خود سکوت نموده و با آنان همکارى مى کنند. که باید در مقابل آنها بایستیم تا انقلاب و اسلام به همه جا صادر شود.‏‏ 450‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 450