فصل دوم
تشویق به علم و تحصیل
اهمیت به درس و تحصیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اهمیت به درس و تحصیل

‏از جمله مسائلی که امام برای آن اهمیت قائل بودند درس و تحصیل بچه ها بود و به‏‎ ‎‏هیچ وجه نمی پسندیدند که بچه ها در طول سال تحصیلی وقت خود را به بازیگوشی و‏‎ ‎‏بطالت بگذرانند و همیشه از وضع درسی نوه ها و نتیجه های خود جویا می شدند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) زهرا اشراقی ؛ سروش، ش 476.