فصل دوم
ابعاد تربیتی
بی تفاوت نبودند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

بی تفاوت نبودند

‏رفتارشان با تک تک فرزندان به گونه ای بود که هر کس، فکر می کرد او را بیشتر از‏‎ ‎‏بقیه دوست دارند. اگر یک وقت کسی از ما به هر علتی ناراحت بود، بی تفاوت‏‎ ‎‏نبودند؛ مقید بودند که آن ناراحتی مان را رفع کنند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • . فریده مصطفوی.