فصل دوم
ابعاد تربیتی
جذبۀ امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

جذبۀ امام

‏روش تربیتی امام خیلی قاطعانه بود. اگر از روی بچگی یا شیطنت، کاری خلاف‏‎ ‎‏انجام می دادیم، اینگونه نبود که صدایمان کنند و بگویند: من به شما نگفتم این‏‎ ‎‏کار را نکنید؟ چرا کردید؟... و ما را تنبیه کنند و ما هم بگوییم: آقا ببخشید.‏‎ ‎‏حضرت امام، آنچنان جذبه ای داشتند که ما از ایشان حساب می بردیم و مواظب‏‎ ‎‏رفتارمان بودیم. در صورتی که ایشان تغیُّر نداشتند و کتک خاصی نمی زدند.‏‎ ‎‏گاهی اوقات یک تشر می زدند یا تندی می کردند و همان برای چندین روز کافی‏‎ ‎‏بود. اگر کار خلافی می کردیم، می دانستیم چنانچه ما را ببینند ناراحت می شوند،‏‎ ‎‏دو  سه روز خودمان را از ایشان مخفی می کردیم که مبادا ما را ببینند و دعوا‏‎ ‎‏کنند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • . فریده مصطفوی.