فصل دوم
ابعاد تربیتی
طرفداری از حق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

طرفداری از حق

‏امام هنگام دعوای فرزندان تفاوتی بین آنها قائل نبودند، بلکه حق را به آنکه محق‏‎ ‎‏بود، می دادند. ایشان هیچ وقت نیز اجازه نمی دادند فرزندان نسبت به مادر‏‎ ‎‏توهینی نمایند و یا حتی با صدای بلند صحبت کنند و همیشه در احترام‏‎ ‎‏گذاشتن به مادر بسیار تأکید می کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . صدیقه مصطفوی.