فصل دوم
ابعاد تربیتی
لحن ملایم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

لحن ملایم

‏حضرت امام تذکراتشان را نسبت به سن مخاطب تعدیل می نمودند و‏‎ ‎‏برخوردشان با ما و بچه های ما به طور کامل فرق می کرد. با ما جدیتر برخورد‏‎ ‎‏می کردند و مطالب را جدیتر مطرح می فرمودند. اما با نوه هایشان که در سنین‏‎ ‎‏جوانی بودند با لحن بسیار ملایم که هر جوانی خوشش می آید و حالت‏‎ ‎‏نصیحت گونه ای که کسی ناراحت نشود و حتی با شوخی برخورد می کردند. اگر ما‏‎ ‎‏گاهی از فرزندانمان گله می کردیم و برای مثال می گفتیم که دخترمان به حرفهای‏‎ ‎‏ما گوش نمی دهد، ایشان همیشه جانب جوانها را می گرفتند، یعنی معتقد بودند‏‎ ‎‏که باید رعایت حال جوانها را کرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . زهرا مصطفوی.